เอลิซาเบธ ซินแคลร์

  • ทนายความ (รัฐนิวเซาธ์เวลส์ ออสเตรเลีย)

เลขา:

นางชอลซ์
0201 - 842 94 - 67

อีเมล์:

sinclair@zuhorn.de

ภาษา:

อังกฤษ

ประวัติโดยย่อ:

2011-2015
ปริญญาตรีนิติศาสตร์ – มหาวิทยาลัยวุลลองกอง ประเทศออสเตรเลีย
2015-2016
ประกาศนียบัตรบัณฑิตการฝึกอบรมด้านกฎหมาย - วิทยาลัยกฎหมายซิดนีย์ออสเตรเลีย
2016
ได้รับใบอนุญาตเป็นทนายความ - ศาลฎีกาของรัฐนิวเซาท์เวลส์และคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายซิดนีย์ออสเตรเลีย
2016-2017
ปริญญาโทกฎหมายไอทีและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เมืองฮันโนเฟอร์

เน้นงานด้าน:

  • ข้อมูลส่วนบุคคล
  • IT/IP