ข่าวสาร

ในหน้านี้คุณจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ใหม่ล่าสุดอย่างสม่ำเสมอ เกี่ยวกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ว่าด้วยเรื่องอำนาจตุลาการ รวมถึงข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ เกี่ยวกับสำนักงานทนายความและโนตารี Zuhorn & Partner หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับหัวข้อใด ทางเรายินดีให้ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้

Erhöhter Schallschutz DIN 4109-5 / GEG Gebäudeenergiegesetz

Auf folgende Änderungen, die bereits in Kraft getreten sind, möchten wir Sie vorsorglich hinweisen: Erhöhter Schallschutz In vielen Ausführungsunterlagen, Bau- und Bauträgerverträgen findet sich als Anforderung häufig die Formulierung „erhöhter Schallschutz nach DIN 4109 Beiblatt 2“. Mit Veröffentli…→ weiterlesen

Zustimmung des Bundesrats zur Neufassung der HOAI

Der Bundesrat hat am 6.11.2020 dem von der Bundesregierung vorgelegten Entwurf der Verordnung zur Änderung der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) zugestimmt. Die Neufassung war durch Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs in dessen Urteil vom 04.07.2019 (vgl. unsere Kommentierung hi…→ weiterlesen

Oberlandesgericht Hamm/ Bundesgerichtshof: Unrichtige Eintragung der Wohnfläche in der Abgeschlossenheitsbescheinigung kann ein wesentlicher Mangel der Eigentumswohnung sein

Die Leitsätze des Oberlandesgerichts: 1.Der Erwerber ist nur dann zur Abnahme verpflichtet, wenn die Leistung des Bauträgers (hier: im Hinblick auf das Gemeinschaftseigentum) vollständig und frei von wesentlichen Mängeln ist (sogenannte „Abnahmereife“) 2.Wird die Wohnfläche einer Eigentumswohnung in der A…→ weiterlesen

Geplante Änderungen der HOAI

Gesetzesentwurf zur Änderung der HOAI: Mindest- und Höchstsätze sollen gestrichen werden Ein aktueller Gesetzesentwurf der Bundesregierung plant erhebliche Veränderungen für eine Neufassung der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI). Honorare für Ingenieure und Architekten werden künfti…→ weiterlesen