ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

เราดูแลทั้งบริษัทและบุคคลทั่วไป ให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าทั้งในการให้คำปรึกษาตลอดจนแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทั้งในศาลและนอกศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำถามที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงกฎหมายมรดกและกฎหมายครอบครัว คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากทีมงานที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญที่ Zuhorn & Partner เครือข่ายของเราทำงานร่วมกันตลอดเวลา สามารถขอคำปรึกษาจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากสาขาอื่นๆ ได้ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับการดูแลที่ครอบคลุมตามที่คุณต้องการ หากในกรณีของคุณต้องการทีมงานจำนวนมากพร้อมความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เราสามารถจัดทีมสหวิทยาการให้ตรงกับความต้องการของคุณได้