กฎหมายมรดก

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพาทเกี่ยวกับครอบครัวหรือองค์กรหลังการเสียชีวิตและเพื่อป้องกันไม่ให้เสียเปรียบด้านภาษี จำเป็นจะต้องมีการวางแผนจัดการเรื่องมรดกไว้อย่างชัดเจน ผู้เชี่ยวชาญของเรามีประสบการณ์มายาวนานและทำงานอย่างสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละครอบครัวหรือองค์กร ให้คำแนะนำในการร่างพินัยกรรมและสัญญามรดก รวมถึงการร่างสัญญาที่เกี่ยวกับการโอนสินทรัพย์ในบริบทของการสืบทอดที่คาดการณ์ไว้แล้ว และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับหลังการเสียชีวิต ให้คำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจในเชิงป้องกัน และกรณีที่ต้องการให้บริษัทดำเนินต่อไปจนถึงชนรุ่นหลัง จึงควรวางแผนในเวลาอันเหมาะสมด้วยความช่วยเหลือและคำแนะนำด้านกฎหมายของเรา
เราให้คำแนะนำและอยู่เคียงข้างคุณในกรณีที่มีข้อพิพาทเรื่องมรดก ในการดำเนินการ หรือคุ้มครองสิทธิที่จะได้รับมรดกในส่วนที่เป็นภาคบังคับ และเป็นตัวแทนในการเรียกร้องสิทธิทั้งในชั้นศาลและนอกศาล