กฎหมายครอบครัว

เราเป็นตัวแทนของคุณทางกฎหมายทั้งในกระบวนการแยกกันอยู่และการหย่าร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราให้คำปรึกษาในเรื่องระเบียบเกี่ยวกับอำนาจปกครองบุตรและสิทธิการเข้าถึงเด็ก นอกจากนี้เรายังให้ความช่วยเหลือคุณในการเรียกร้องค่าเลี้ยงดู รวมทั้ง สิทธิการเรียกร้องให้เฉลี่ยเงินสะสมเบี้ยงบำนาญและสินสมรส