การคุ้มครองข้อมูล / กฎหมายด้านไอที

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูล

ตลอดหลายปีที่ผ่านมากฎหมายนี้จัดว่าเป็นงานหลักของเรา ลูกความของเราประกอบด้วย บริษัทที่เพิ่งเริ่มต้น บริษัท ขนาดกลาง และบริษัทต่างชาติ การให้คำปรึกษาในการคุ้มครองข้อมูลของเราได้รับรางวัลหลายครั้ง รวมทั้งในปี 2016 ในฐานะ "Hidden Champion" ด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูล

ปี 2017 และ 2018 เราได้รับการแนะนำว่าเป็นสำนักงานกฎหมายชั้นนำในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลของประเทศเยอรมนีอีกครั้ง:

เราให้คำปรึกษากับบริษัททุกคำถามที่เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลและการดำเนินงานของ DSGVO:

เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการให้คำปรึกษาแบบสหวิทยาการ แนวทางปฏิบัติ และประสิทธิภาพทางธุรกิจ เราทำหน้าที่เป็นตัวแทนให้กับลูกค้าในการเจรจาหรือทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการ สมาคม และองค์กร

การดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปจำเป็นจะต้องใช้กระบวนการใหม่ๆ เข้ามาเสริม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรื่องสิทธิในข้อมูลหรือการแจ้งข้อมูลผิดพลาด นอกจากนี้ บริษัทต้องรับผิดชอบเรื่องการคุ้มครองข้อมูลโดยระบบการจัดการใหม่ที่คิดค้นและผ่านการทบทวนเป็นอย่างดีแล้ว การจัดทำสัญญาและเอกสาร (ตัวอย่างเช่น ไดเรกทอรีการประมวลผล และการประเมินผลกระทบจากการคุ้มครองข้อมูล) ต้องได้รับการปรับปรุงและตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิคเป็นประจำ เช่นเดียวกับการแต่งตั้งผู้ดูแลการคุ้มครองข้อมูลหรือส่งเสริมให้ได้เรียนรู้ข้อมูลใหม่เสมอ Zuhorn และเพื่อนร่วมงาน ให้คำแนะนำ สอน และอยู่เคียงข้างกับบริษัทต่างๆ ในทุกประเด็นคำถาม และโครงการต่างๆ ในการดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป
ในการออกแบบสัญญาและการเจรจาเกี่ยวกับใบอนุญาตซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ เราให้ความช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับโครงการด้านไอทีหรือเว็บไซต์ที่สอดคล้องตามกฎหมาย รวมถึงการรักษาความปลอดภัยหรือปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ