กฎหมายการเช่าและเป็นเจ้าของอพาร์ทเมนท์

เราเป็นตัวแทนและให้คำแนะนำแก่เจ้าของและผู้เช่า ตลอดจนบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในเรื่องกฎหมายการเช่าที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม
ซึ่งรวมถึงการเตรียมข้อตกลงในการเช่าและให้ความช่วยเหลือในระหว่างการเช่าในปัจจุบัน รวมถึงการบังคับใช้สิทธิเรียกร้องเมื่อมีการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว
นอกจากนี้เรายังดูแลเรื่องทรัพย์สินที่อยู่อาศัยทั้งหมดสำหรับผู้ดูแลงานด้านธุรการ เจ้าของส่วนรวม และเจ้าของรายบุคคลด้วย ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบบัญชีรายปีและแผนธุรกิจตลอดจนการจัดการกับข้อโต้แย้งในข้อตกลงที่ไม่เป็นเอกฉันท์