บทบาท

เราให้ความสำคัญกับคุณสมบัติ ด้วยเหตุนี้เราจึงมองหาบุคคลที่มีคุณวุฒิและมีแรงบันดาลใจที่จะช่วยเสริมทีมของเราและสร้างอนาคตของ Zuhorn & Partner ไปด้วยกัน
ไม่ว่าจะเป็นทนายความ/โนตารี และผู้ช่วยทนายความหรือเป็นผู้ฝึกงานด้านกฎหมาย เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับใบสมัครของคุณ