ทนายความหญิงและชาย

คุณอยากทำงานเป็นที่ปรึกษาและต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานทนายความและโนตารีขนาดกลาง
โดยต้องการมีบทบาทในการช่วยดำเนินการในกระบวนการทางกฎหมายอย่างจริงจัง นับตั้งแต่วันแรกคุณต้องการ
เป็นที่รู้จักในฐานะทนายความ ไม่ใช่เป็นแค่เพียงเจ้าหน้าที่เสมียน ใช่หรือไม่

ถ้าคุณมีความสามารถในการเข้าหาลูกค้าและมีคุณสมบัติในการทำงานด้านกฎหมาย
ถ้าคุณให้ความสำคัญในการทำงานร่วมกันเป็นทีม คุณจะร่วมงานกับเราได้
ถ้าคุณให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในเชิงลึกอย่างมืออาชีพ และอยากที่จะปฏิบัติ
งานต่างๆ ในกระบวนการด้านกฎหมายโดยตรง โดยมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างบรรยากาศในการทำงานในแบบฉบับของตัวเอง
เราจะร่วมงานกันได้

ความมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง พร้อมประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมาย
พร้อมทั้งความสามารถในด้านภาษาอังกฤษที่ดี คือสิ่งที่เราอยากที่จะเห็นเป็นอย่างยิ่งในตัวคุณ

เราจะยินดีมากหากเราได้รับใบสมัครจากคุณ และยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะส่งใบสมัครมาทางอีเมล์
และคุณสามารถวางใจได้ว่าเราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้เป็นอย่างดี