ผู้ช่วยทนายความและโนตารี

เยาวชนกว่า 30 คน ได้สำเร็จการฝึกอบรมในฐานะนักกฎหมายและโนตารีในสำนักงานกฎหมายของเรา การฝึกอบรมของนักกฎหมายและโนตารีส่วนใหญ่จะใช้เวลาสามปี คุณเรียนรู้และฝึกฝนจากการปฏิบัติในสำนักงานของเรา ส่วนด้านทฤษฎีคุณจะได้เรียนรู้ในโรงเรียนอาชีวศึกษา

หากคุณมีความสนใจในอาชีพนี้คุณควรมีทักษะภาษาเยอรมันในการพูดและเขียนที่ดี ชอบการติดต่อกับผู้คน ทำงานอย่างระมัดระวังและรอบคอบ มีความรู้รอบตัวและจบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์
หากคุณกำลังมองหาการฝึกอบรมในสำนักงานกฎหมายของเรา โปรดส่งเอกสารการสมัครของคุณมาให้เรา