กฎหมายอสังหาริมทรัพย์

กฎหมายอสังหาริมทรัพย์เป็นหนึ่งในงานที่เราดำเนินการอยู่เป็นประจำในอันดับต้นๆ เนื่องจากเรามีทนายความผู้เชี่ยวชาญอยู่เป็นจำนวนมาก เพราะงานที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและธุรกรรมทางกฎหมายมีความสำคัญอย่างยิ่งและจำเป็นจะต้องมีหนังสือรับรองโดยโนตารีพับลิคเสมอ สำหรับงานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับที่ดินในประเทศเยอรมนีคุณสามารถขอการรับรองจากเราได้