ผู้จัดการสำนักงาน

ผู้จัดการสำนักงานของเรามีการเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างนักกฎหมายและโนตารีและทีมงานทั้งหมด พวกเขาจัดระเบียบและประสานงานสำนักงานและการบริหารและดำเนินงานที่เกี่ยวกับที่ดิน โฉนด การลงทะเบียนที่ดิน กฎหมายครอบครัวและเรื่องมรดก อย่างมีประสิทธิภาพ