ดาเนียล เบอร์นิ่ง

หมายเลขโทรศัพท์

0201 - 842 94 21

อีเมล์

berning@zuhorn.de

ประวัติ

1998-2001
ศึกษาในหลักสูตรการเป็นเจ้าหน้าที่ในสำนักงานทนายความและเจ้าหน้าที่ด้านโนตารี
2014-2015
ศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ในสาขาโนตารี
ตั้งแต่ปี 2018
สมาชิกคณะกรรมการผู้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายและโนตารี
ตั้งแต่ปี 2019
ผู้จัดการสำนักงาน