โยอาคิม บาทท์ลิ่ง †

ประวัติ

1972-1975
ศึกษาตามหลักสูตรของสำนักงานทนายความ ในศาลแขวง เมืองฮัททิงเก้น
1975-1976
ศึกษาในหลักสูตรการรับราชการ
1976-1981
ข้าราชการ ในหลายสำนักงานของศาลแขวง ศาลแห่งรัฐเขตเมืองเอ็สเซิน (สำนักงานที่ดิน ศาลด้านการจัดการมรดก ศาลด้านการจดทะเบียน)
ตั้งแต่ปี 1981
ผู้จัดการสำนักงาน