ไมนอล์ฟ ลีซเซค

หมายเลขโทรศัพท์

0201 - 842 94 30

อีเมล์

lisseck@zuhorn.de

ประวัติ

1964-1966
ศึกษาตามหลักสูตรของสำนักงานทนายความ ในศาลแขวง เมืองเอสเซน
1967-1968
ศึกษาในหลักสูตรการรับราชการ
1968-1969
ข้าราชการ สำนักงานยุติธรรม เมืองเอสเซน
1969-1973
หัวหน้าสำนักงานที่ดิน เมืองเอ็สเซิน-เขตชเตเลอ
ตั้งแต่ 1973
ผู้จัดการสำนักงาน

สมาชิกของ:

  • หัวหน้าองค์การ ให้ความช่วยเหลือแก่ชาว โรมาเนีย ซังค์ โยเซฟ
  • ประธานคณะกรรมการเขตแพริช (8 ปี)
  • คณะกรรมการโบสถ์ (6 ปี)
  • สมาคม คอล์พิง
  • ผู้สนับสนุนและสมาชิก คณะลูกเสือสามัญ ซังค์ เกออร์ก