ดร. ฟาเบียน ทราพัน

  • ทนายความ

เลขา:

นางฮอฟมันน์
0201 - 842 94 - 36

อีเมล์:

traphan@zuhorn.de

ภาษา:

อังกฤษ

ประวัติโดยย่อ:

2007-2012
ศึกษาด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยรัวห์ โบคุม
seit 2013
การศึกษาระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยรัวห์ โบคุม ภายใต้กฎหมายล้มละลาย
2013-2015
ฝึกงานที่ศาลแขวงเมืองฮัมม์
2012-2015
ผู้ช่วยด้านวิชาการในสำนักงานกฎหมายที่เมืองเอสเซน
2015-2017
ผู้ช่วยด้านวิชาการในการบริหารการล้มละลายในสำนักงานกฎหมายที่เมืองเอสเซน
2017
ได้รับใบอนุญาตเป็นทนายความ

เน้นงานด้าน:

  • กฎหมายการค้าและองค์กร
  • กฎหมายล้มละลาย

หัวข้อที่เผยแพร่สู่สาธารณะ:

  • การพัฒนาในปัจจุบันในการกำหนดและบังคับใช้การเรียกร้องความรับผิดต่อกรรมการผู้จัดการจากมาตรา 64 GmbHG, InsbürO 2017, 187 ff. (ร่วมกับ Dirk Dannemann)

  • ปรับปรุ่งมาตรา 64 ประโยค 1 GmbHG - หมายเหตุถึง BGH, Urt. V. 4.7.2017 - II ZR 319/15, InsbürO 2017, 497 ff. (ร่วมกับ Dirk Dannemann)