ฟรังค์ วอลส์เคอ

  • ทนายความและโนตารี
  • ทนายความด้านกฎหมายครอบครัว
  • ทนายความด้านกฎหมายเช่าและซื้อที่อยู่อาศัย

เลขา:

นางแบร์นสมันน์
0201 - 842 94 - 81

อีเมล์:

wolske@zuhorn.de

ประวัติโดยย่อ

1984-1991
ศึกษาด้านกฎหมายที่เมืองโบคุม
1992-1995
ฝึกงานที่ศาลแขวงเมืองเอสเซน
1994
ทำงานที่สำนักงานกฎหมายที่เมืองฟลอริดา/ประเทศอเมริกา
1995
ได้รับใบอนุญาตเป็นทนายความ
1999
ทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายครอบครัว
2005
ทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการเช่าและสิทธิการเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียม
2006
ได้รับการแต่งตั้งเป็นโนตารี

สมาชิกของ:

  • สมาคมนักกฎหมายเยอรมัน-อเมริกัน (DAJV)

เน้นงานด้าน:

  • การเช่าและสิทธิการเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียม
  • กฎหมายครอบครัว
  • กฎหมายอสังหาริมทรัพย์
  • กฎหมายแรงงาน