ฟรีดริค บรุส

  • ทนายความและโนตารี
  • ทนายความด้านกฎหมายการค้าและบริษัท
  • ทนายความด้านกฎหมายแรงงาน

เลขา:

นางบริคเวเดอ
0201 - 842 94 - 37

อีเมล์:

brus@zuhorn.de

ภาษา:

อังกฤษ

ประวัติโดยย่อ

1993-1997
ศึกษาด้านกฎหมายที่เมืองบีเลอเฟล์ดและโบคุม
1998-2000
ฝึกงานที่ศาลแขวงเมืองเอสเซน
2000
ได้รับใบอนุญาตเป็นทนายความ
2007
ทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงาน
2009
ได้รับการแต่งตั้งเป็นโนตารี
2012
นักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการค้าและธุรกิจ

Schwerpunkte:

  • กฎหมายขององค์กร
  • กฎหมายแรงงาน
  • กฎหมายอสังหาริมทรัพย์
  • กฎหมายการค้า

สมาชิกของ:

  • ประธานกรรมการสมาคม Skate Aid e.V.
  • คณะกรรมการธุรกิจแองเจิลเอเจนซี่ Ruhr e.V.