เมย์-บริทท์ ฮัมเมล

  • ทนายความหญิง
  • ทนายความด้านกฎหมายแรงงาน

เลขา t:

นางบริคเวเดอ
0201 - 842 94 - 37

อีเมล์:

ebbinghaus@zuhorn.de

ภาษา:

อังกฤษ

ประวัติโดยย่อ:

2002-2007
เรียนกฎหมายที่ Christian - Albrechts - University Kiel
2008-2010
ฝึกงานที่ศาลสูงเมืองดึสเซลดอร์ฟ
2010
ได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
2010 - 2017
ทนายความในบริษัทกฎหมายการค้าขนาดกลางใน Bergisches Land
2013
ได้รับตำแหน่งทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงาน

เน้นงานด้าน:

  • กฎหมายแรงงานส่วนบุคคลและส่วนรวม
  • กฎหมายแรงงานล้มละลาย
  • การตรวจสอบกฎหมายแรงงานเรื่องการเข้าซื้อกิจการของบริษัทและการปรับโครงสร้างองค์กร