เซบาสเทียน เคิพเคอ

  • ทนายความ

เลขา:

นางแบร์นสมันน์
0201 - 842 94 - 91

อีเมล์:

koepke@zuhorn.de

ภาษา:

อังกฤษ

ประวัติโดยย่อ:

2007-2014
ศึกษากฎหมายที่มหาวิทยาลัย Rheinische Friedrich-Wilhelms-University Bonn
2015-2017
ฝึกงานที่ศาลแขวงเมืองเอสเซน
2017
ได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ

เน้นงานด้าน:

  • กฎหมายสัญญาทั่วไป
  • การดำเนินคดี