สเตฟานี วินด์มันน์

  • ทนายความหญิง
  • ทนายความด้านกฎหมายการเช่าและซื้อที่อยู่อาศัย

เลขา:

นางฮอฟมันน์
0201 - 842 94 - 36

อีเมล์:

windmann@zuhorn.de

ภาษา:

อังกฤษ

ประวัติโดยย่อ

2007-2012
ศึกษากฎหมายที่มหาวิทยาลัย Heinrich-Heine Düsseldorf
2012-2014
ฝึกงานที่ศาลเอสเซน
2015
ได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
2018
ทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการเช่าและสิทธิการเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียม

เน้นงานด้าน:

  • การเช่าและสิทธิการเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียม
  • กฎหมายครอบครัว
  • กฎหมายแพ่งทั่วไป