วอล์ฟกัง วีเซอเลอร์

  • ทนายความและโนตารี (เกษียณอายุแล้ว)
  • ทนายความด้านกฎหมายมรดก

เลขา:

นางเครวิงเคล
0201 - 842 94 - 82

อีเมล์:

wieseler@zuhorn.de

ประวัติโดยย่อ

1965-1970
ศึกษากฎหมายในเมืองมึนสเตอร์และมิวนิค
1970-1974
ฝึกงานที่ศาลเมืองเอสเซน
1974-1975
รองผู้อำนวยการ Federal Railway Directorate Essen
1976-1977
ผู้พิพากษาที่ศาลแขวงเกลเซนเคียร์เชน-เบาเออร์ และศาลแขวงเมืองเอสเซน
1978
ได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
1986
ได้รับการแต่งตั้งเป็นโนตารี
2012
ทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมรดก
2014
โนตารี

สมาชิกของ:

  • การเชื่อมต่อทางวิชาการ "Westfalen zu Münster"

เน้นงานด้าน:

  • กฎหมายมรดก
  • กฎหมายครอบครัว